Kiropraktor-uddannelse

Uddannelsen til kiropraktor foregår ved Syddansk Universitet, Odense. Den består af en 5-årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse. Der findes også uddannelsessteder i andre lande.​

Den afsluttede kandidatuddannelse kan give autorisation som kiropraktor. Kiropraktorer i Danmark autoriseres af Sundhedsstyrelsen og udgør en integreret del af det danske sundhedsvæsen​

Uddannelsen foregår på Syddansk Universitet i Odense. Senere i udannelsesforløbet inddrages Middelfart Rygcenter samt turnusophold i praksis.​

Nærmere beskrivelse af studiets indhold kan findes på Syddansk Universitets hjemmeside eller ved brug af nedenstående link:

https://www.sdu.dk/da