Kiropraktik

Alle problemer kan løses, hvis man kender problemets rod. Derfor er det vigtigt, at finde frem til årsagen til problemet.

  • hvad er problemet?
  • hvad kan der gøres?
  • hvad skal du som patient forvente dig fremover?

Ovenstående er således de sprøgsmål der søges besvaret ved 1. konsultation. Til dette sættes der god tid af, da det kræver grundighed.

Kiropraktoren indleder konsultationen med at optage patientens sygehistorie, som det kendes fra egen læge. Dernæst fortages en grundig undersøgelse af patienten eventuelt suppleret med en røntgenundersøgelse. På den måde bliver vi i stand til at stille en diagnose (dvs. besvarer “hvad er problemet ?”. I de tilfælde, hvor det skønnes relevant, sørger vi for videre udredning via egen læge. Endelig lægges en detaljeret behandlingsplan for patienten (“Hvad kan der gøres?”). Alt dette tilbydes ved første besøg i klinikken.

Kiropraktorens virksomhedsområde er diagnostik, forebyggelse og behandling af smertetilstande i muskler, knogler og led eller kort sagt bevægeapparatet.

Danske kiropraktorer opnåede i 1992 autorisation af Sundhedsstyrelsen, og er i dag en fuldt integreret del af det danske sundhedsvæsen. Modsat hvad mange tror, er det ikke farligt eller forbundet med smerter at modtage kiropraktisk behandling.

Kiropraktoren uddannes i vidt omfang sammen med lægerne ved Syddansk/Odense Universitet og kan derfor selvstændigt udrede og behandle patienter med smerter i muskler, knogler eller led. Der kræves altså ikke henvisning fra egen læge og der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring og fra sygeforsikringen ”danmark”.

Kiropraktoren har en 5-årig universitets-uddannelse efterfulgt af en 1-årig turnus-periode. Herigennem tilegnes kundskaberne for at kunne udføre manuelle behandlings-teknikker, herunder kiropraktisk behandling, behandling af muskler og sener, øvelsesinstruktion samt information og rådgivning.

Kiropraktoren samarbejder med praktiserende læger og speciallæger og opfordrer til at søge egen læge, hvis det skønnes begrundet. Ligeledes samarbejdes med andre relevante fagrupper som fysioterapeuter o.lign.