Fysioterapi

Formålet med fysioterapi er at fremme livskvalitet og evnen til at bevæge sig. Fysioterapi anvendes, når bevægelse og funktionsevne er truet på grund af alder, sygdom, eller hvis du er kommet til skade.  

Behandling hos en fysioterapeut baseres på en grundig undersøgelse og analyse af din bevægelighed, muskler og led.

Information, vejledning og træning er en vigtig del af behandlingen hos en fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan via sin specifikke viden om kroppens opbygning og funktion rådgive om din tilstand.

Fysioterapeuten kan give dig konkrete forslag til, hvordan du bedst tackler de symptomer og begrænsninger, du har i din dagligdag. 

Fysisk aktivitet og træning med henblik på at forbedre kondition, muskelstyrke og funktion kan foregå enten individuelt eller på hold. Træning derhjemme er ofte en del af behandlingen ved fysioterapi. Fysioterapeuten vil ofte kombinere din træning med manuel behandling, hvor led og spændt muskulatur løsnes op.

Fysioterapeuter anvender i mindre omfang el-terapi (laser, chokbølge, ultralyd) og akupunktur som supplerende behandling. 

Klinikkens fysioterapeuter, Martin Asmussen og Steffen Mortensen, står klar til at hjælpe dig.